Arkiva e Lajmeve
Njoftim ceremoni diplomimi Korrik 2013
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Cikli i Parë-Bachelor, të cilët do te diplomohen në Korrik 2013 se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet ditën e Hënë, Dt. 22.07.2013, ora 10.00 tek salla 209.
Data e publikimit: 2013-07-05 01:51:03
Lexo me teper

Njoftim per studentet ne pritje te Diplomimit ne Korrik 2013
Njoftohen studentet te cilet priten te diplomohen ne Korrik 2013, se duhet te dorezojne prane sekretarise mesimore
Data e publikimit: 2013-07-05 01:45:56
Lexo me teper

Ceremonia e Diplomimit për Ciklin e Parë dhe të Dytë - Maj 2013
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Cikli i Parë (Bachelor) dhe Cikli i Dytë (Master i Shkencave) të cilët u diplomuan në Prill-Maj 2013
Data e publikimit: 2013-05-08 04:54:10
Lexo me teper

Urdhër mbi organizimin e sesionit shtesë të Majit 2013
Në vijim të shkresës së Rektorit Nr. 437/1 Prot., datë 11.04.2013 Mbi hapjen e një sesioni shtesë provimesh në muajin Maj 2013, si dhe në zbatim të Rregullores Mësimore të UPT, neni 21, Dekani i FTI urdhëron strukturat e fakultetit për sa më poshtë
Data e publikimit: 2013-04-23 14:47:47
Lexo me teper

Procedurat e regjistrimit dhe afatet e ankimimit në shkollën e doktoratës së FTI
Për miratimin e listave të kandidatëve fitues në shkollën e doktoratës TIK, në FTI, për vitin akademik 2012-2013, Dekani i FTI vendosi të caktojë procedurat dhe afatet e regjistrimit të kandidatëve fitues në shkollën e doktoratës dhe procedurat e dhe afat
Data e publikimit: 2013-04-17 15:13:33
Lexo me teper

Kandidatët fitues në shkollën e doktoratës TIK, viti akademik 2012-2013
Këshilli i Profesorëve të FTI miratojë listën e kandidatëve fitues në ciklin e tretë të studimeve në FTI, shkolla e doktoratës "Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit", për vitin akademik 2012-2013
Data e publikimit: 2013-04-17 15:08:37
Lexo me teper

Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës Live Migration në makinat virtuale
Me datë 2.05.2013, Ora 11:30, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit Zhvillohet mbrojta e doktoraturës së kandidatit Msc.Igli Tafa
Data e publikimit: 2013-04-17 10:48:39
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka