Arkiva e Lajmeve
Ceremonia e diplomimit për Ciklin e Dytë të Studimeve në FTI 25 Shtator 2014
Në 25 Shtator 2014, ora 12:00, do të zhvillohet ceremonia e dhënies së Diplomave Master, Master i shkencave dhe Master profesional për studentët e diplomuar në Mars dhe Korrik 2014
Data e publikimit: 2014-09-08 15:25:20
Lexo me teper

Organizimi i sesionit shtesë të Majit 2014
Regjistrimi për provimet e sesionit shtesë të majit 2014 do të bëhet me regjistrim elektronik (on line), në datat 1 Maj deri 4 Maj 2014 (afati i fundit ora 16:00, e datës 4 Maj 2014).
Data e publikimit: 2014-04-29 02:54:46
Lexo me teper

Konkurs per pedagoge te ftuar ne DET/FTI, Sem II-te, 2013 - 2014, Inxhinieri Klinike
Konkurs per pedagoge te ftuar ne DET/FTI, Sem II-te, 2013 - 2014, Inxhinieri Klinike
Data e publikimit: 2014-02-12 04:35:08
Lexo me teper

Mevlana Exchange Programme
Mevlana Exchange Programme is a programme which aims to support the exchange of students and academic staff between the Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries. It is a unique programme that financially s
Data e publikimit: 2014-01-23 02:12:56
Lexo me teper

Tarifat e Shkollimit per vitin akademik 2013-2014
Njoftohen të gjithë studentët në Ciklin e Parë (DNP) dhe Ciklin e Dytë (Master i Shkencave dhe Master Profesional) të paraqiten pranë zyrës së Financës për të tërhequr faturën për arkëtim.
Data e publikimit: 2014-01-09 11:36:50
Lexo me teper

Aplikoni për shkëmbime afatshkurtra me bursë në ERASMUS MUNDUS
Jeni student/e? Pedagog ? Dëshironi të aplikoni për një shkëmbim disa mujor në partneritetet e Erasmus Mundus ? Aplikoni: 1.Basileus; 2.Join EU SEE Penta
Data e publikimit: 2013-12-13 06:49:49
Lexo me teper

Electrical Engineering STudents' European assoCiation
EESTEC eshte nje ogranizate jo-politike dhe jo-fitimprurese per studentet e Inxhinierise Elektronike dhe Shkencave Kompjuterike.
Data e publikimit: 2013-12-07 06:05:57
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka